top of page

      1996-ban alakult meg szülők, tanárok és érdeklődők kezdeményezésére a Szolnoki Waldorf Iskoláért Egyesület. Előadásokkal, kiállításokkal, közös programokkal mutatták be a Waldorf pedagógiát, amelynek nyomán 1998-ban megalakult a Szolnoki Waldorf Iskola. Az iskola minden évben új első osztállyal bővült, és bővül. A harmadik évben óvoda is született, majd a nyolcadik év után megalakult a középiskolai tagozat is. Az eltelt idő alatt nagyon sok család ismerkedett meg ezzel a pedagógiával, és sok gyermek élvezhette áldásos hatásait. Az iskolánkból kikerülő gyermekek biztos tudással, nyílt, őszinte érdeklődéssel, megerősödött erkölcsi és lelki erőkkel folytatták tanulmányaikat más iskolákban. Az elmúlt időszakban a körülöttünk lévő világban egy jól érzékelhető értékválság volt érezhető az életünk szinte minden területén. Ez a gazdasági életben bekövetkező válság nyomán, konkrét életünkben is tapasztalhatóvá vált. Mivel egy iskolai közösség bizonyos szempontból mindig a körülötte lévő világ leképezése, így ennek a válságnak a begyűrűzése iskolánk fejlődésére is kihatott. 2010. nyarán a gazdasági nehézségek miatt az elindított középiskolai tagozatot átmenetileg szüneteltetni kényszerült az intézmény, azért, hogy a stabilan működő óvoda és általános iskola továbbra is biztonságosan működhessen.  Jelenleg az iskolát sújtó gazdasági nehézségeken az intézmény szülői és tanári összefogással túljutott, és kiegyensúlyozottan működik, és fejlődhet tovább. A felső tagozatunkat újraindítottuk, és érettségiző osztályunk is újra van.

     Az eltelt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy az iskolánkban végzett tanulóink minden iskolában jól megállják helyüket, amint arról folyamatosan az utánkövetésünk alapján, a szülők elmondásából, év végi és féléves bizonyítványok eredményeiből megállapíthatjuk. Az iskolánk fejlődése és eredményei azt bizonyítják, hogy valódi alternatívája vagyunk a más pedagógiai módszereknek. Ennek egyik legfontosabb biztosítéka az, hogy valamennyi jelenleg az iskolában dolgozó Waldorf tanár tapasztalattal rendelkező és több irányban is képzett, hivatástudattal rendelkező pedagógus.

  A gyermekismeretre épülő, személyiségközpontú pedagógiai módszerek, a gyermekek életkori sajátosságaira épülő tanterv, a legmodernebb (dráma, kooperatív, kompetencia alapú) tanítási módszerek, a családias légkör, a normális, nem felduzzasztott osztálylétszám, a sokoldalúan képzett pedagógus gárda biztosítéka annak, hogy az iskolánkba járó gyermekek a pedagógiai progresszió fő vonalába tartozó, korszerű Waldorf pedagógiában részesülnek. Mindezek mellett az életkoruknak megfelelő kihívások segítségével harmonikusan gyermekkoruk minden élményét kiélve, biztos tudást szerezve, a világ felé megtartott érdeklődéssel tanulhassanak, nevelődhessenek.

Nem véletlen, hogy iskolánkban a hiányzás nagyon alacsony, gyermekeink még betegen is szívesen jönnének iskolába, ahol gyermekéveiket boldogan élhetik, hogy majd tudással felvértezve, lelkiekben megerősödve, szilárd erkölccsel folytathassák tanulmányaikat, és később határozott céllal találják meg életük értelmét, hivatásukat.

bottom of page