top of page

Vélemény iskolánkról

Névadásunk

Cikkek előadások

Egy tapasztalaton nyugvó vélemény iskolánkról 2014. márciusában:

A Szolnok megyei pedagógiai hetek keretében vehettem részt a szolnoki Waldorf Iskola 8. osztályában nyílt órán. A program címe a következő volt: „Milyen a Waldorf-diák 8. osztály vége felé?” A történelem óra 8-tól 10-ig tartott, és a végére valóban képet kaphattunk arról, hogy milyenek is a diákok ebben az intézményben az általános iskolai képzés vége felé. Nyitottak és együttműködők, hiszen a történelmi korszakra való ráhangolódásként közösen énekelnek, zenélnek. Regényt írnak együtt, amelyben a magyar származású szereplők a világ sok tájára eljutnak, az ő élettörténetük hátteréül szolgálnak a tanult történelmi események. Ezt rendkívül kreatív feladatnak tartom, hiszen a szereplőkön, az általuk megírt fejezeteken keresztül érzelmileg is jobban megragadja őket egy-egy esemény. A munkaformák változatosak voltak, így az először szokatlanul hosszúnak tűnő 120 perces óra gyorsan eltelt. A tanterem berendezése lehetővé teszi azt is, hogy a tanulók körben ülve oldjanak meg csoportos feladatokat. A terem másik része hagyományos elrendezésű, hiszen a frontális munkánál, a tanári magyarázatnál ez a célszerű. A falakon a periódusos rendszer és a térképek mellett a diákok alkotásai is megtalálhatók, a hangszerek pedig jelzik a látogatónak, hogy itt művészetet szerető diákok tanulnak. Önálló feladatként leírást készítettek a tanulók, az óra végén pedig rajzoltak, ezt a tevékenységet szemmel láthatóan nagyon elmélyülten végezték. Rajzolás közben a tanár úr felolvasott nekik egy regényből, így a művészeti ágak közül a szépirodalom is része lett az órának. Az osztálytanító Imrei István nyolcadik éve neveli a diákokat sok-sok türelemmel és szeretettel, nagyon jól ismeri minden erényüket és hibájukat. Értékelése mindig segítő, fejlesztő szándékú, pozitív visszajelzésekkel ösztönzi a gyerekeket jobb teljesítmény elérésére. A történelmet a magyar iskolákban hagyományosan „nehéz” tárgynak tartják, de itt most arra láthattunk példát, hogyan lehet a diákok aktivitására, érdeklődésére építve, feladatokon, tevékenységeken keresztül fölkelteni a tanulók kíváncsiságát, érdeklődését a tantárgy iránt.

Szűcs Rózsa

Szolnoki Széchenyi István Gimnázium tanára

 

Iskolánk 1998. szeptemberében nyitotta meg kapuját. Azóta több száz gyermek és család életébe szövődött be az, ami pedagógiánkból árad. Ez a beáradás megtörténik akkor is, ha közben zajlik az élet, és történnek konfliktusok is. Mindez az élet velejárója.

Tizenhat év tapasztalata után született meg bennünk a névadás vágya. Mint mikor a szülők gyermeküket várva, nagy szeretettel keresik számára a megfelelő nevet, úgy kerestük mi is heteken át iskolánk számára azt a nevet, amely kifejezi szeretetünket, múltunkat-jelenünket, céljainkat és tenni akarásunkat.

A 2014. január 16-i tanári konferenciánkon egyhangú szándék fogalmazódott meg: indítsuk el a névadás folyamatát, a tavaszon legyen névadó ünnepség, és legyen a nevünk: ARANYOS SZEGLET.

 

Kedves Barátaink!

Szeressétek velünk együtt ezt a szépséges nevet, melyet a magyar mondavilág ihletett.   

 

 

Iskolánk részt vesz az Európai Közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs programban. http://iskola-alma.hu

bottom of page